گریتینگ


FRP Grating

HLC

Heavy Trucks Crossing

MPCo manufacturing

more

گریتینگ تسمه در تسمه

Mesh : 30 x 100

مجتمع نورد پروفیل

شهرک صنعتی پرند

ادامه

سیستم قالب تونلی

انبوه سازی مسکن

مجتمع گوهران

کرمانشاه

کارفرما : شرکت پایاهورادامه

گریتینگ تسمه - تسمه

Mesh : 30 x 50

فولاد غدیر ایرانیان

استنلس استیل

ادامه

گریتینگ چیست ؟ گریتینگ در لغت به معنی مجموعه ای از پنجره های توخالی و شبکه مانند می باشد و در اصطلاح صنعتی به صفحات مشبک و شبکه های توخالی گفته می شود که به عنوان سطوح دسترسی "جهت بارگزاری و تردد با قابلیت جریان سیال از میان آن"مورد استفاده قرار می گیرند

اینستاگرام