زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

استانداردهای قالب بتن

مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 15:49
مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 15:36
مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 15:10
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 15:02
مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 14:03
مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 12:03
مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 11:33
مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 11:18
مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 11:03
مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 10:56
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 10:53
مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان

MPCoMPCo
شنبه 15 تیر 1398 - 10:24
1 2 3