زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

کشتیرانی و بنادر

اسکله های بتنی پیش ساخته قالب بتن

کشتیرانی و بنادر

کشتیرانی و بنادر

MPCoMPCo
دوشنبه 3 دی 1397 - 12:59