آدرس کارخانه مرکزی : اتوبان کرج - جاده ماهدشت - بعد از محمد شهر - خیابان زیبادشت - شهرکت

کارگاهی زیبا دشت - انتهای فجر 1 - پلاک 1 - شرکت تولیدی صنعتی مشبک پردازان ( ام پیکو )

 

 

تلفن / فکس  : 

36301666 - 36304550     ( 026 )

36307172 - 36307171     ( 026 )

 

 

پست الکترونیک :

  mpco1380@gmail.com

  info@mpco1380.ir