اطلاعات تکميلي

  • پروژه زيرگذر يادگار امام
  • کارفرما موسسه شهيد رجائي
  • زمینه سازنده قالب و مجري

اطلاعات تکميلي

  • پروژه راه پله اضطراري
  • کارفرما شركت توسعه سينا
  • زمینه داربست مدولار پيكو