اطلاعات تکميلي

 • پروژه: استادیوم ش کاظمی
 • کارفرما: شهرداری منطقه 19
 • زمینه: ساخت اسکلت بتنی
 • سال ساخت: 1390
 • توضیحات:

  .

  طراحی و ساخت قالب های فلزی بتن ، قالبهای سکو ، اجرای تیرها و داربست بندی

  بتن ریزی و نصب کامل اسکلت بتنی شامل کلیه ستونها ، تیرها ، دیواره ها و سکوهای بتنی