اطلاعات تکميلي

  • پروژه: تعاوني مسكن كرمانشاه
  • کارفرما: شركت پاياهور
  • زمینه: قالبهاي تونلي
  • سال ساخت: 1390
  • توضیحات:

    طراحي و ساخت قالبهاي تونلي  .