همه ساله بيشترين ميزان مرگ و مير در حوادث كاري مربوط به كارگراني است كه در حال استفاده از داربست هستند . متأسفانه اصرار در استفاده از سيستم داربست سنتي و قديمي در ايران و عدم استفاده از روشهاي جديد و متداول روز دنيا موجب خسارات جبران ناپذيري در اين عرصه شده است .

 

سيستم داربست پيكو  Ring-Lock scaffolding system از مدرنترين و پيشرفته ترين سيستمهاي داربستي امريكا و اروپا مي باشد كه مطابق با DIN4420 براي انواع مصارف صنعتي و ساختماني قابل استفاده است . اين سيستم ، مجموعه اي از مهارهاي افقي و مهارهاي عمودي است كه تنها با يك پين ، در يكديگر قفل شده و سازه ء داربستي را بوجود مي آورند .

 

از مزاياي سيستم داربستي پيكو نسبت به ديگر انواع داربست مي توان به موارد زير اشاره نمود :

 

  سهولت مونتاژ و دمونتاژ

  سرعت مونتاژ بسيار بالا

  قابليت تطبيق با داربست هاي سنتي

  امنيت و ايمني كامل

  مونتاژ با كمترين نفرات لازم

  استفاده از تخته زيرپايي و فلورينگ

  عدم وجود قطعات چدني

  استفاده بصورت زاويه دار

  وجود مهارهاي قطري و بادبند

  يكپارچگي كل سيستم

  گالوانيزاسيون داربست پيكو

  قابليت استفاده از براكت

  يكپارچگي كل سيستم

  سهولت حمل و نقل

  سهولت انبارداري در كمترين فضاي لازم