قالب نیوجرسی | ام پیکو

قالب نیوجرسی

نیوجرسی نوعی مانع بتنی پیش ساخته است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از فعالان در حوزه راه و ترابری قرار گرفته است.

 
    2
 

 ساخت قالب نیوجرسی از منظر فرآیند ساخت نسبتا ساده بوده و در مدل های مختلف قابل تولید است اگرچه برای ایجاد قابلیت استفاده بصورت مکرر و توان بتن ریزی آسان و به دفعات بالا، لزوم توجه به استانداردهای مربوطه در انتخاب ضخامت های مختلف پروفیل و ورق اجتناب ناپذیر می گردد.

 

    1 

نقشه طراحی شده جهت ساخت 

     3

 
دپوی قظعات پیش ساخته نیوجرسی یکطرفه
 
    4
 
======================================