سولجر عضو عمودی باربر با ممان اینرسی زیاد می باشد که از آن بعنوان پشت بند عمودی در قالب دیوار و یا شمع حمایتی در دیوارهای دوطرفه مورد استفاده قرار می گیرد که موجب افزایش مقاومت پانل های قالبهای مدولار در برابر فشارهای جانبی بتن می گردد .

 

با استفاده از بولت های عصایی ، سولجر ها بر روی پانل های قالب مدولار و لوله های پشت بند ثابت می شوند که با آزاد شدن بولت های تمام رزوه پس از اتمام بتن ریزی و سپری شدن ساعات اولیه گیرایی بتن ، دیگر نیازی به آزاد کردن و برداشتن سولجر جهت جابجایی پانل های قالب نمی باشد و می توان مجموعه قالبها ، لوله های پشت بند و سولجرها را بصورت یکپارچه مشابه قالبهای تونلی با جرثقیل  جابجا نمود .

 

جنس سولجر ، ورق فولادی St.37 به ضخامت 3 میلیمتر می باشد که به صورت ناودانی دوبل شده در طولهای مختلف تولید می گردد . در جدول زیر مشخصات وزنی سولجر در ابعاد مختلف تولیدی مشخص گردیده است :

 

 

   

 

سولجر
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
15 سولجر 100 61000
23 سولجر 150 61500
30 سولجر 200 62000
37 سولجر 250 62500
44 سولجر 300 63000
57 سولجر 400 64000