جهت اتصال قالب های مدولار عمود بر هم برای قسمتهای بیرونی سطح بتن به یکدیگر بکار می روند و عمومآ جهت ستون ها و محل اتصال قالب " کف تیر " به " آویز تیر " و یا گوشه خارجی دیوارها مورد استفاده واقع می شوند و دارای زاویه کنج 90 درجه و پخ 2.5 * 2.5 سانتیمتر می باشند و از مزایای این نوع کنج می توان به جلوگیری از خروج شیره بتن در گوشه ها و صافی سطح ایجاد شده اشاره نمود .

 

» کنج های مدولار به دو دسته عمده تقسیم می شوند :

 

 کنج های بیرونی :

که جهت اتصال دو قالب با زاویه قائم به کار می روند . بطوریکه قسمتهای بیرونی سطح بتن در حالت تمام شده را شامل می شوند . زاویه این کنج ها 90 درجه و دارای پخ 2.5 * 2.5 سانتیمتر می باشند و نسبت به قالبهای مدولار بصورت آجری بسته می شود بطوریکه اگر قالبهای مدولار از نوع 1 متری انتخاب شود ، معمولآ کنج ها به طول 1.5 متری استفاده می گردند .

 

  

 

کنج بیرونی لبه 5
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
6 kb 100x5x5x5 25150
7 kb 100x5x10x5 25151
7 kb 150x5x5x5 25550
8.9 kb 150x5x10x5 25551
11 kb 200x5x5x5 25250
12 kb 200x5x10x5 25251

 

 

کنج بیرونی لبه 6
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
6 kb 100x5x5x6 26150
7.5 kb 100x5x10x6 26151
8.4 kb 150x5x5x6 26550
11 kb 150x5x10x6 26551
12 kb 200x5x5x6 26250
15 kb 200x5x10x6 26251

 

 کنج های داخلی :

این نوع کنج نیز دارای زاویه 90 درجه بوده و سطح داخلی بتن در حالت تمام شده را شامل می شوند و در گوشه های داخلی دیوارها و اتصال آویز تیر به دال بکار می روند .  این کنج ها معمولآ به صورت 10*10 یا 15*15 به ارتفاع 150 سانتیمتر ساخته می شوند ولی امکان تولید 100 و 200 سانتی آن نیز فراهم است .

 

 

 

 

کنج داخلی لبه 5
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
12.3 kd 100x10x10x5 35110
14 kd 100x15x15x5 35115
23 kd 200x10x10x5 35210
24.5 kd 200x15x15x5 35215
18 kd 150x10x10x5 35510
20 kd 150x15x15x5 35515

 

 

کنج داخلی لبه 6
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
13.3 kd 100x10x10x6 36110
15 kd 100x15x15x6 36115
26 kd 200x10x10x6 36210
27.8 kd 200x15x15x6 36215
19.7 kd 150x10x10x6 36510
22 kd 150x15x15x6 36515