نبشی پانچ شده از گروه کنج ها بوده با این تفاوت که هیچ تغییر اندازه ای در قالب بندی بتن ایجاد نمی کند و در این حالت سطح خارجی بتن بصورت تیز و آسیب پذیر خواهد بود . بیشترین کاربرد آنها اتصال قالبهای آویز به قالبهای کف پوتر در قالب بندی تیرها می باشد .

 

  

 

نبشی لبه 5
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
2 N100x5x5x3 45153
2.8 N100x5x5x5 45155
3.5 N150x5x5x3 45553
4.3 N150x5x5x5 45555
3.8 N200x5x5x3 45253
5.4 N200x5x5x5 45255

  

 

نبشی لبه 6
وزن تقریبی - کیلوگرم ابعاد - سانتیمتر کد قالب
3 N100x6x6x3 46153
4 N100x6x6x5 46155
4.5 N150x6x6x3 46553
5.5 N150x6x6x5 46555
6 N200x6x6x3 46253
8 N200x6x6x5 46255