این نوع گریتینگ متداول ترین و مستحکم ترین نوع گریتینگ مصرفی در صنایع مختلف سبک و سنگین می باشد و بدلیل یکسان بودن ابعاد تسمه های طولی و عرضی ,  بارگذاری بر روی شبکه گریتینگ  بصورت کاملا یکنواخت بوده و در نتیجه در شرایط و موقعیت های مختلف ، ایمن ترین نوع گریتینگ می باشد .

 

در این نوع شبکه گریتینگ ، تسمه های باربردار ( تسمه های عرضی ) و تسمه های غیر باربردار ( تسمه های طولی ) بصورت پانچ خورده به یکدیگر ملحق شده و پس از اجرای عملیات جوشکاری مطابق با استاندارد ، شبکه های گریتینگ تسمه - تسمه را تشکیل می دهند .

 

گریتینگ  تسمه - تسمه  در انواع  ساده ،  مدل دار  و  پله   با ضخامت های مختلف تسمه  ساخته می گردد که  با توجه به موقعیت در هر پروژه  ، قابل استفاده برای بارگزاریهای مختلف می باشد .

 

در زیر جدول مشخصات فنی این نوع گریتینگ برای تعدادی از ابعاد رایج آورده شده است :

 

 

 بار گسترده مجاز  وزن هر مترمربع  ابعاد چشمه  ابعاد تسمه  کد گریتینگ
 zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz  30x30  30x3  P330-33
 zzzzzzzzzz  zzzzzzzzzz  30x100  30x3  P330-31
 zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz   30x30  30x5  P530-33
 zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz   30x100  30x5  P530-31
zzzzzzzzzz  zzzzzzzzzz   30x30  40x3  P340-33
zzzzzzzzzz  zzzzzzzzzz   30x100  40x3  P340-31
 zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz   30x30  50x3  P350-33
zzzzzzzzzz  zzzzzzzzzz   30x100  50x3  P350-31

 

 

  تسمه های دور شبکه ( فریم ) با ضخامت 5 میلیمتر می باشند .

  بار گسترده بر سطح یک متر مربع می باشد .

  پوشش گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد  ASTM-A123  می باشد : ( جدول زیر )

 

 

متوسط ضخامت پوشش روی µm کمترین ضخامت پوشش روی µm ضخامت تسمه شبکه گریتینگ
45 35 Thickness < 1.5mm
55 45 1.5mm ≤ Thickness < 3mm
70 55 3mm ≤ Thickness < 6mm
85 70 Thickness > 6mm