این نوع گریتینگ بدلیل استحکام بالا و در عین حال وزن سبکتر نسبت به گریتینگ تسمه - تسمه ، در صنایع مختلف مورد استفاده فراوان قرار می گیرد . ابعاد کوچکتر تسمه های غیر باربردار ( تسمه های طولی ) موجب کاهش تقریبی وزن شبکه گریتینگ به میزان 20 درصد ( در مقایسه با نوع تسمه - تسمه ) می گردد فلذا در مواردی که بارگذاری بالا ناشی از عبور ماشین آلات و ابزار سنگین بر روی شبکه گریتینگ وجود ندارد ، این نوع شبکه توصیه می گردد .

 

در این نوع شبکه گریتینگ ، تسمه های باربردار ( تسمه های عرضی ) و نیم تسمه های غیر باربردار ( نیم تسمه های طولی ) با ابعاد کوچکتر بصورت پانچ خورده به یکدیگر ملحق شده و پس از اجرای عملیات جوشکاری مطابق با استاندارد ، شبکه های گریتینگ تسمه -  نیم تسمه را تشکیل می دهند .

 

گریتینگ  تسمه - نیم تسمه  در انواع  ساده ،  مدل دار  و  پله   با ضخامت های مختلف تسمه  ساخته می گردد که  با توجه به موقعیت در هر پروژه  ، قابل استفاده برای بارگزاریهای مختلف می باشد .

 

در زیر جدول مشخصات فنی این نوع گریتینگ برای تعدادی از ابعاد رایج آورده شده است :

 

 

 بار گسترده مجاز  وزن هر مترمربع  ابعاد چشمه  ابعاد نیم تسمه  ابعاد تسمه  کد گریتینگ
 zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz  30x30 15x3  30x3  SP330-33
 zzzzzzzzzz  zzzzzzzzzz  30x100 15x3  30x3  SP330-31
 zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz   30x30 15x5  30x5  SP530-33
 zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz   30x100 15x5  30x5  SP530-31
zzzzzzzzzz  zzzzzzzzzz   30x30 20x3  40x3  SP340-33
zzzzzzzzzz  zzzzzzzzzz   30x100 20x3  40x3  SP340-31
 zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz   30x30 25x3  50x3  SP350-33
zzzzzzzzzz  zzzzzzzzzz   30x100 25x3  50x3  SP350-31

 

 

  تسمه های دور شبکه ( فریم ) با ضخامت 5 میلیمتر می باشند .

  بار گسترده بر سطح یک متر مربع می باشد .

  پوشش گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد  ASTM-A123  می باشد : ( جدول زیر )

 

 

متوسط ضخامت پوشش روی µm کمترین ضخامت پوشش روی µm ضخامت تسمه شبکه گریتینگ
45 35 Thickness < 1.5mm
55 45 1.5mm ≤ Thickness < 3mm
70 55 3mm ≤ Thickness < 6mm
85 70 Thickness > 6mm