مشخصات فنی بتن - رفتار بتن

در ابتدا که بتن مخلوط می شود ، حالتی مابین مایع و جامد دارد . بهترین توصیف این حالت ، حالت نیمه مایع است و معمولآ به آن ماده خمیری اطلاق می شود . با گذشت زمان رفته رفته از خواص خمیری آن کاسته شده و حالت جامد پیدا می کند . این خاصیت تبدیل از حالت خمیری به حالت جامد ، از بتن یک مصالح ارزشمند ساختمانی می سازد ، چون قبل از اینکه به حالت نهایی خود برسد ، به سادگی می توان توسط قالب بتن به آن شکل داد .
 
قابلیت تبدیل از حالت نیمه مایع ( خمیری ) به حالت جامد در نتیجه دو جریان داخلی در بتن می باشد :
 
جریان اول حاصل از گیرش سیمان است که در صورت مناسب بودن شرایط از 30 دقیقه پس از اختلاط بتن آغاز می شود . در دماهای کمتر گیرش ممکن است چندین ساعت طول بکشد .
 
جریان دوم افزایش و توسعه اصطکاک داخلی بین اجزائ سنگی در بتن می باشد که باعث مهار سنگدانه ها و جلوگیری از حرکت آنها نسبت به هم می شود . مقدار اصطکاک داخلی در بتن خشک بیشتر از بتن تر می باشد و این اصطکاک با کاهش محتوای آب بتن افزایش می یابد .
 
سرعت تبدیل بتن از حالت خمیری به حالت جامد اثر قابل ملاحظه ای بر روی فشار اعمال شده از طرف بتن بر قالب دارد .
 
 
 
 
 
======================================
 منبع :
محمود تقی پور ، "قالب بندی سازه های بتنی"، ویرایش سوم، 1385