اطلاعات تکميلي

 • پروژه زيرگذر يادگار امام
 • کارفرما موسسه شهيد رجائي
 • زمینه سازنده قالب و مجري

اطلاعات تکميلي

 • پروژه راه پله اضطراري
 • کارفرما شركت توسعه سينا
 • زمینه داربست مدولار پيكو

اطلاعات تکميلي

 • پروژه تعاوني مسكن كرمانشاه
 • کارفرما شركت پاياهور
 • زمینه قالبهاي تونلي

اطلاعات تکميلي

 • پروژه ديواره بزرگراه امام علي ع
 • کارفرما شهرداري تهران
 • زمینه قطعات پيش ساخته

اطلاعات تکميلي

 • پروژه ديواره بزرگراه صدر
 • کارفرما شهرداري تهران
 • زمینه قطعات پيش ساخته

اطلاعات تکميلي

 • پروژه ديوار حائل
 • کارفرما شركت راه ساحل
 • زمینه طراحي و تآمين قالب

اطلاعات تکميلي

 • پروژه قالب پل ابو سعید
 • کارفرما شهرداری منطقه 6
 • زمینه ساخت قالب پایه پل

اطلاعات تکميلي

 • پروژه استادیوم ش کاظمی
 • کارفرما شهرداری منطقه 19
 • زمینه ساخت اسکلت بتنی