زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

اطلاعات فنی

بتن خود متراکم

بتن خود متراکم

MPCoMPCo
یکشنبه 6 مرداد 1398 - 13:00
الکترونیک

الکترونیک

MPCoMPCo
یکشنبه 6 مرداد 1398 - 10:00
وندور لیست چیست؟

وندور لیست چیست؟

MPCoMPCo
سه شنبه 1 مرداد 1398 - 12:04
آب انداختن بتن

آب انداختن بتن

MPCoMPCo
یکشنبه 23 تیر 1398 - 16:15
شناژ بتن

شناژ بتن

MPCoMPCo
یکشنبه 23 تیر 1398 - 16:03
عمل آوری بتن

عمل آوری بتن

MPCoMPCo
یکشنبه 23 تیر 1398 - 16:02
نرم افزارهای مهندسی

نرم افزارهای مهندسی

MPCoMPCo
یکشنبه 16 تیر 1398 - 09:31
سیمان پرتلند

سیمان پرتلند

MPCoMPCo
چهارشنبه 12 تیر 1398 - 15:43
بتن مسلح

بتن مسلح

MPCoMPCo
چهارشنبه 12 تیر 1398 - 15:18
بتن مگر

بتن مگر

MPCoMPCo
چهارشنبه 12 تیر 1398 - 14:58
کرسی چینی

کرسی چینی

MPCoMPCo
چهارشنبه 12 تیر 1398 - 11:50
پل

پل

MPCoMPCo
سه شنبه 11 تیر 1398 - 14:37
1 2 3 4