استاندارد بین المللی ACI-318R-14

MPCo دوشنبه 6 اسفند 1397 - 16:39
استاندارد بین المللی ACI-318R-14

این استاندارد ACI 318-14 شامل ۵۲۵ صفحه و ۲۷ فصل است که عنواین فصل های مختلف آن به شرح زیر است :

 • فصل اول : مباحث کلی
 • فصل دوم : نماد سازی و کلمات فنی
 • فصل سوم : استاندارد های مرجع
 • فصل چهارم : ملزومات سیستم های سازه ای
 • فصل پنجم : بارها
 • فصل ششم : تحلیل سازه ای
 • فصل هفتم : دال های یک طرفه
 • فصل هشتم : دال های دو طرفه
 • فصل نهم : تیرها
 • فصل دهم : ستون ها
 • فصل یازدهم : دیوارها
 • فصل دوازدهم : دیافراگم ها
 • فصل سیزدهم : پی ها
 • فصل چهاردهم : بتن مسطح
 • فصل پانزدهم : مفصل های تیر – ستون و دال – ستون
 • فصل شانزدهم : اتصالات بین اعضا
 • فصل هفدهم : انکرگذاری در بتن
 • فصل هجدهم : سازه های مقاوم در برابر زلزله
 • فصل نوزدهم : ملزومات طراحی و دوام بتن
 • فصل بیستم : ویژگی های مسلح کردن با فولاد، دوام و عمق مدفون
 • فصل بیست و یکم : ضرایب کاهش مقاومت
 • فصل بیست و دوم : مقاومت مقطعی
 • فصل بیست و سوم : مدل های Strut and Tie
 • فصل بیست و چهارم : ملزومات سرویس دهی
 • و …

لینک دانلود PDF :

https://cdnfa.com/mpco-grating/d105/uploads/standard-mould/aci-318r-14.pdf

مرجع :

مرکز تحقیقات بتن (متب)