زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

قالب بتن سیستم یکپارچه

سیستم قالب بندی یکپارچه


سیستم قالب بندی یکپارچه ساختمان های بتن مسلح، یکی از شیوه های سیستماتیک در اجرای صنعتی ساختمان های دارای سازه متشکل از دیوار باربر قالب بتن مسلح و سقف از نوع دال تخت بتن مسلح به شمار می رود.

سیستم یکپارچه لارج پنل قالب بتن

سیستم قالب بتن یکپارچه

در این سیستم بتنی درجا، پس از قالب بندی یکپارچه فلزی تمام دیواره های خارجی وداخلی، به طور همزمان، عملیات بتن ریزی آن ها انجام و سپس قالب بندی یکپارچه سقف اجرا می شود.

بطور کلی بکارگیری سیستم قالب بندی یکپارچه در پروژه های ساختمانی در مقایسه با سایر سیستم های قالب بندی، با معیار های صنعتی سازی ساختمان انطباق بیشتری دارد، زیرا بسیاری از فعالیت ها نظیر اجرای دیوار های داخلی و خارجی در تمامی امتدادهای پلان ساختمان در هر طبقه به همراه مجراهای تاسیساتی مدفون در آن طی یک فعالیت و بطور همزمان اجرا میشود و فعالیت های نظیر اجرا تکمیل نمای ساختمان عملیات نازک کاری و بنایی به حداقل می رسد.

اجزا اصلی ساختمان های بتن ساخته شده با استفاده از این سیستم از شالوده، دیوار ها و سقف بتن مسلح درجا، قاب ها یا پیش قاب های در ها و پنجره های تعبیه شده در دیواره ها قبل از بتن ریزی آن ها، لوله ها و مجراهای  مربوط به تاسسیات مکانیکی و برقی تعبیه شده در دیواره ها وسقف تشکیل می شود.

مکانیزم اجرای سیستم قالب بتن یکپارچه :

مکانیزم ساخت سازه های بتنی در پروژه های انبوه سازی مسکن به روش سیستم قالب های یکپارچه، به اختصار شامل مراحل زیر می باشد :

1- آماده سازی اولیه طبقه نخست شامل بتن ریزی فونداسیون و آرماتوربندی دیواره ها و تقسیم فضای کل پروژه به دو منطقه.

2- نصب پنل ها (قالب های دیواره) در منطقه اول و بتن ریزی یکپارچه دیواره ها.

3- سپری شدن زمان لازم برای گیرایی اولیه بتن و انتقال پنل ها به منطقه دوم.

4- قالب بندی و اجرای سقف منطقه اول با استفاده از سیستم میز پرنده یا قالب های بتن مدولار.

5-  بتن ریزی یکپارچه دیواره ها در منطقه دوم.

6- انتقال مجدد پنل ها از منطقه دوم به طبقه بعدی در منطقه اول و قالب بندی بتن سقف منطقه دوم بصورت همزمان و تکرار مراحل مذکور تا آخرین طبقه.

قالب یکپارچه تونلی بتن

فیلر
فیلرها دارای کاربردهای متعددی بوده که عمده آنها بشرح زیر :
»در مواردی که هیچ ترکیبی از قالبهای مدولار جوابگوی سطح مورد نظر نبوده و سفارش پانل غیر استاندارد نیز به دلایل فنی و اقتصادی توجیه پذیر نباشد، از فیلرها جهت پرکردن فضای خالی استفاده می شود.

 

قالب تونلی یکپارچه بتنی

» فضای مناسبی را جهت باز کردن قالب بتن های بزرگ فراهم می سازد به نحوی که توصیه می گردد در مواردی که قطعات مدولار بصورت پانل های بزرگ به یکدیگر مونتاژ شده تا به کمک جرثقیل به جبهه کاری جدید منتقل گردند ، فاصله بین پانل های اصلی با فیلر پر گردد تا برای حمل و نقل به راحتی جابجا گردند و پس از پایان کار بتن ریزی نیز بتوان پانل ها را به سهولت از سطح بتن جدا نمود.

قالب تئنلی یکپارچه

قالب يكپارچه تونلي

  • پروژه:تعاوني مسكن كرمانشاه
  • کارفرما:شركت پاياهور
  • زمینه:قالبهای تونلی
  • سال ساخت:1390

طراحي و ساخت قالب های تونلی یکپارچه با قالب بتن

» در بتن ریزی مقاطع بسته و دال ها ، فیلرها به دلیل تسهیل در بازشدن قالب ها موثر بوده و بسیار توصیه می گردند .

  
فیلر لبه 5

وزن تقریبی - کیلوگرم

ابعاد - سانتیمتر

کد قالب

4.8

F100x10x5

55110

5.5

F100x15x5

55115

6.8

F100x20x5

55120

7

F150x10x5

55510

8.1

F150x10x5

55515

10

F150x10x5

55520

     

فیلر لبه 6

وزن تقریبی - کیلوگرم

ابعاد - سانتیمتر

کد قالب

5.2

F100x10x6

56110

5.9

F100x15x6

56115

7.2

F100x20x6

56120

7.5

F150x10x6

56510

8.7

F150x10x6

56515

10.1

F150x10x6

56520

 

سیستم یکپارچه

MPCoMPCo
شنبه 8 دی 1397 - 11:52