زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

قالب بتن سگمنت

سگمنت چیست؟

پوشش ها و جدا کننده که متشکل از قطعات قالب بتن پیش ساخته هستند را (سگمنت) می گویند.

قالب های سگمنت بتن

کاربرد سگمنت؟

سگمنت ها به مانند تکه های پازل در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک رینگ یا حلقه را تشکیل می دهند. این رینگ به رینگ های مجاور متصل می شود و قطعه ای یکپارچه را تشکیل می دهد.

نحوه ساخت سگمنت؟

تولید سگمنت ها به خودی خود شامل یک پروسه ی کاملاً حرفه ای و زمانبر است. ابتدا میزان فشاری که بر قطر دهانه تونل وارد می آید محاسبه و بر اساس این مقدار طبق استاندارد های موجود در جدول سیستم های تحکیم دیواره سازه های زیر زمینی اندازه های سگمنت طراحی و دستگاه بر اساس آن ساخته می شود.

نحوه ساخت قالب سگمنت جا گذاری

سگمنت ها و نقشه پرسپکتیوA1 ,A2,A3,A4,a5 نقشه قالب های بهینه و جا گذاری قرارگیری سگمنتها تونل

انواع سگمنت؟

1- سگمنت های تونلی

سگمنت های پانلی تونل

2- سگمنت های سازه های تابلیه عرشه پل

 قالب های بتن سبک پل عرشه تابلیه سگمنت های بتن

3- سگمنت های سیلو و کانال های ایستاده ذخیره سازی

شرکت ام پیکو نحوه ساخت سگمنت را تشریح خواهیم کرد.

استفاده از الیاف فلزي در ساخت سگمنت تونل دانلود PDF

سگمنت ها معمولاً توسط یک سری قالب بتن خاص که در ساختمان آن ها از نظر ابعاد، تلرانس های خیلی کم باید برآورده شود، ساخته می شوند.

، معمولاً توسط یک سری قالب های خاص که در ساختمان آن ها از نظر ابعاد، تلرانس های خیلی کم باید برآورده شود، ساخته می شوند. همچنین این قالب ها دارای سطوحی هستند که در خود یک سری طرح های خاص برای اضافه کردن نوار آب بند دارند. ماکزیمم خطایی که در ساخت قسمت های مختلف یک سگمنت مجاز می باشد در شکل ۱ و جدول ۱ نشان داده شده است.

قالب سگمنت حداکثر خطا فشار مجاز

شکل ۱ – شمای نقشه ایزومتریک فنی هندسه و حداکثر خطای مجاز ساخت سگمنت

جدول ۱ – حداکثر خطای مجاز در ساخت قسمت های مختلف سگمنت

جدول خطا مجاز ساخت قسمت های مختلف سگمنت

در ساخت سگمنت، علاوه بر ملاحظات فنی خاص (دستیابی به مقاومت مناسب)، حداکثر نیاز روزانه نیز تاثیرگذار است. فرآیند تولید قطعات سگمنتی را می توان به پنج مرحله زیر تقسیم بندی نمود:

  • اختلاط
  • قالب گیری
  • پرداخت قطعات
  • خارج کردن از قالب
  • دپو کردن

شکل ۲ فلوچارت مراحل تولید سگمنت را نشان می دهد

فلوچارت نحوه تولید سگمنت

شکل ۲ – فلوچارت مراحل ساخت سگمنت ام پیکو

به طور کلی دستگاه های تولید سگمنت به دو گروه عمده دستگاه های گردان و دستگاه های ثابت تقسیم بندی می شوند. در دستگاه های گردان قالب ها دارای یک سری چرخ هستند و پس از آن که هر یک از عملیات فرآیند تولید کامل می شود، تمام قالب های موجود بر روی خط تولید به صورت همزمان حرکت داده می شوند. با استفاده از این روش امکان تولید مناسب و انبوه با استفاده از کارگر کمتر و کاهش زمان های مرده به وجود می آید. در این روش لرزش در یک ایستگاه لرزه مناسب، ایجاد می شود و تعداد ویبراتورهای به کار رفته کمتر است. در روش دستگاه های ثابت قالب ها به زمین متصل می شوند و تمامی عملیات جابجایی و انتقال و جایگذاری مواد بر روی هر یک از قالب ها توسط سیستم های معمول از قبیل جرثقیل ها، میکسرها و … صورت می گیرد. از این سیستم برای تولید پایین و همچنین برای حالتی که عمل آوری با بخار مد نظر نباشد، استفاده می شود.

قالب آماده شده سگمنت بتن تونل

سگمنت بتنی

سگمنت های آماده شده و نحوه جانمایی باید دقیق و با تلرانس های مشخص استاندارد بین المللی باشد

۱- ساخت و آماده سازی قالب برای قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت)

قالب ها از یکسری صفحات فولادی صلب ساخته شده اند. در این قالب ها استفاده از ملزومات و ادواتی که از صلبیت و کیفیت مطلوب برخوردار بوده و آرماتورها را در محل و موقعیت صحیح نگه دارند، اهمیتی به سزایی دارند. تمامی بازشوها، خم ها، قطعات جاگذاری شده، قلاب های مخصوص حمل و نقل و ادوات مورد نیاز برای اتصال قطعات بتنی که قرار است در بتن جا داده شوند، باید به دقت در موقعیت های تعیین شده استقرار یافته و به نحوی مطمئن به قالب متصل گردند. قبل از جاگذاری قفسه آرماتور داخل قالب باید کلیه مراحل تمیز کردن قالب، بستن المان های قالب و کنترل قالب بسته شده به دقت انجام گیرد. شکل ۳ مراحل ساخت و آماده کردن قالب را نشان می دهد.

نحوه مراحل ساخت آماده سازی بتن ریزی تولید قطعات بتن

قالب های سگمنت های تونلی

شکل ۳ – مراحل ساخت و آماده کردن قالب برای تولید قطعات سگمنتی

۲- جاگذاری قفسه آرماتور

آرماتورهای داخل سگمنت، به صورت شبکه جوش شده به کار می روند، برای ساخت شبکه آرماتور، فریم (شابلون)، دستگاه برش، دستگاه خم کن و … به تناسب مورد نیاز می باشند. به تعداد قالب ها کاور برزنتی نیز برای پوشاندن قالب های سگمنت در مرحله عمل آوری سگمنت مورد نیاز می باشد. پس از تکمیل قفسه آرماتور، هر قفسه به یکسری فاصله دهنده مجهز می شود. با استفاده از این فاصله دهنده ها، ضخامت پوشش بتنی روی آرماتورها برآورد می شود و قفسه ها درون قالب در موقعیت صحیح خود جاگذاری می شوند. شکل ۴ یک نمونه از ساخت قفسه آرماتور بر روی شابلون و شبکه های آرماتور ساخته شده را نشان می دهد.

قالب سگمنت قفسه آرماتور بندی روی شابلون سگمنت بتن

شکل ۴ – ساخت قفسه آرماتور بر روی شابلون و شبکه های آرماتور ساخته شده

۳- بتن ریزی قالب ها

وسایل و روش مورد استفاده برای بتن ریزی داخل قالب ها باید به نحوی باشد که این امر را بدون جدا شدن دانه بندی بتن از یکدیگر امکان پذیر سازد. دقت خاص باید لحاظ گردد تا بتن با فشار کافی کلیه فضاهای خالی را پر نماید. شکل ۵ نحوه حمل بتن و بتن ریزی داخل قالب بتن سگمنت را نشان می دهد.

حمل بتن ریزی داخل قالب سگمنت توسط براکت میکسر

شکل ۵ – نحوه حمل بتن و بتن ریزی داخل قالب های سگمنت

شمائی از چیدمان سگمنت ها در حلقه مسیر تونل

نحوه ساخت و جانمایی سگمنت های بتن و قرار گیری آنها در کنار یکدیگر

۴- تراکم و تحکیم بتن

پس از ریختن بتن باید با وسایل مناسب آن را متراکم نمود. این عمل باید چنان انجام شود که هوای محبوس داخل بتن تماماً خارج شده و بتن یکپارچه دور آرماتورها، قطعات مدفون و نهایتاً کلیه زوایای قالب را پر نماید. در ساخت قطعات سگمنتی عمدتاً از ویبراتورهایی که خود به دو نوع ویبراتورهای درونی یا غوطه ور و ویبراتورهای بیرونی یا قالب تقسیم می شوند برای متراکم کردن بتن استفاده می شود. در ویبره درونی داخل و خارج کردن ویبراتور در بتن باید به آرامی و حدوداً با سرعت ۸ سانتی متر در ثانیه صورت گیرد تا حباب هوا داخل بتن باقی نماند. شکل ۶ نحوه ویبره درونی را نشان می دهد.

ویبره زدن بتن ریخته شده در قالب سگمنت

شکل ۶ – ویبره درونی

۵- پرداخت سطوح نهایی بتن

پرداخت سطوح نهایی بتن هنگامی که از آب اندازی کامل بتن مطمئن شده و حداقل زمان آن یک ساعت پس از بتن ریزی است، اجرا می گردد. در نهایت سطح بتن باید صاف، از نظر رنگ و بافت یکنواخت و عاری از برجستگی و سطوح ناصاف، سوراخ و کرمو باشد. شکل ۷ پرداخت سطوح بتن را نشان می دهد.

سطح بتن سگمنت پرداخت شده

پرداخت سطوح بتن

شکل ۷ – پرداخت سطوح بتنی

۶- عمل آوری بتن با بخار

به منظور تسریع در رسیدن به مقاومت های مورد نیاز جهت خارج نمودن قطعات تولیدی از قالب های فلزی سگمنت ها باید از سیستم عمل آوری با بخار استفاده نمود. در سیستم متحرک قالب ها پس از بتن ریزی بلافاصله وارد تونل های بخار گردیده و حداقل به مدت ۶ تا ۸ ساعت در آنجا نگهداری می گردند. اما در سیستم ثابت، بخار تولید شده به وسیله سیستم لوله کشی به زیر هریک از قالب ها منتقل می گردد و حرارت نیز توسط رادیاتور تعبیه شده در زیر قالب تامین می شود. عمل آوری سگمنت به وسیله انتقال حرارت از طریق قالب به بتن و همچنین اسپری بخار انجام می گیرد. نقش کاورها در این مرحله محافظت از حرارت و بخار تولید شده می باشد. شکل ۸ یک نمونه از دستگاه تولید بخار و چگونگی عمل آوری با بخار را نشان می دهد. شکل ۹ سیستم بخار دهی ثابت با استفاده از کاور برزنتی را نشان می دهد.

سیستم تولید بخار بویلرکیورینگ

شکل ۸ – سیستم تولید بخار کیورینگ بتن (بویلر)

قالب ها آماده سازی شده سگمنت

بخار دهی ثابت

شکل ۹ – سیستم بخار دهی ثابت با استفاده از کاور برزنتی

۷- خارج کردن قطعات سگمنتی از قالب

پس از اتمام فرآیند عمل آوری، قطعات سگمنتی از طریق جرثقیل های معمولی یا جرثقیل های مکشی از قالب جدا می شوند. قطعات باید هنگامی از قالب جدا شوند که بتن مقاومت مشخصه را به دست آورده باشد، همچنین قالب ها و جرثقیل های سقفی باید مجهز به سیستمی باشند که تنش وارده هنگام بلند کردن قطعات از قالب به طور مساوی در همه قسمت های سگمنت پخش شود. شکل ۱۰ خارج کردن قطعات سگمنت با استفاده از جرثقیل های مخصوص را نشان می دهد.

جرثقیل حمل سگمنت

شکل ۱۰ – باز کردن قالب ها و جدا کردن سگمنت ها با استفاده از انواع مختلف جرثقیل

۸- عمل آوری با آب

پس از جدا کردن قطعات از قالب بتن، به منظور تکمیل پروسه عمل آوری به خصوص در هوای گرم و خشک، باید قطعات به محض آغاز گیرش وارد استخر آب شوند. این نوع عمل آوردن باید در حالت عادی یک هفته و در هوای گرم و خشک به مدت دو هفته ادامه یابد. شکل ۱۱ نمایی از عمل آوری با آب را نشان می دهد.

غوطه ور در آب عمل آوری با آب سگمنت ها

شکل ۱۱ – داخل کردن قطعات سگمنتی به صورت ایستاده (کتابی) در استخر آب به منظور عمل آوری با آب

۹- کنترل رواداری های مجاز

قبل از تولید انبوه و انتقال سگمنت ها به محوطه کاری تونل لازم است رواداری قسمت های مختلف سگمنت و یک رینگ کامل ساخته شده از این قطعات بررسی شود. برای رسیدن به این منظور ابتدا به کمک عملیات نقشه برداری شابلون رینگ بر روی زمین ساخته و یک رینگ کامل از قطعات سگمنت بر روی آن تکمیل می شود. شکل ۱۲ نحوه کنترل رواداری های مجاز را نشان می دهد.

قالب رینگ لوله سگمنت دو تیکه

کنترل رواداری مجاز سگمنت ها و رینگ ها

شکل ۱۲ – کنترل رواداری های مجاز سگمنت ها و رینگ ها

تجزیه تحلیل شبیه سازی سگمنت

تحلیل شبیه سازی تنش های مکانیکی سازه های سگمنت توسط نرم افزار آباکوس

مرجع :

گروه مهندسی فراعمران

سایت تخصصی پاورپوینت معماری عمرانهیچ مطلبی یافت نشد