زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

قالب بتن سیلو

سیلو

سیلو انباره ایستاده‌ای است كه از آن برای ذخیره مصالح دانه‌‌ای استفاده می‌شود. در صورتی كه ارتفاع سیلو كوچك باشد، اصطلا‌حاً به آن بونكر گفته می‌شود. سیلوها می‌توانند به شكل تك و یا گروهی ساخته شوند، كه در حالت ساخت گروهی كارآیی آنها به هنگام بهره برداری افزایش می‌یابد.

سیلو های فلزی غلات

انواع سیلو

سیلو روی شالوده یکپارچه

قیف کف سیلو به طور مستقل روی پایه‌هایی قرار دارد که این پایه‌ها به جداره سیلو متصل هستند.

سیلو روی شالوده نواری

کف سیلو متسقل بوده و روی مصالح پر کننده متکی است.

سیلو با کف تخت متکی بر جداره سیلو با ضخامت افزایش یافته

قیف انتهایی توسط مصالح پر کننده ایجاد شده است.

سیلو با بازشوهای متعدد و کف تخت متکی بر ستون و قیف ایجاد شده به وسیله مصالح پر کننده و شالوده یکپارچه

سیلو با شالوده یکپارچه با کف قیفی متکی بر تیر حلقوی که این تیر نیز به نوبه خود متکی بر ستون‌های متسقل است.

تقسیم بندی سیلو از نظر کاربری

 1. سیلوی ذخیره غلات
 2. سیلوی ذخیره مواد اولیه، مثل سنگ آهن، سیمان، ذغال
 3. سنگ،كلینكر،كك و موارد مشابه
 4. سیلوی ذخیره سازی آرد
 5. سیلوهای اسكله‌ای برای صادرات و واردات (سیلوهای ترانزیت)

انواع سیلو با توجه به نوع کاربری به شکل‌های زیر ممکن است ساخته شود.

 1. سیلوهای بتنی قائم با مقطع دایره (استوانه‌ای) و چهارگوش ‌
 2. سیلوهای فولادی با پوسته استوانه‌ای‌
 3. سیلوهای بتنی با پوسته كروی‌
 4. سیلوهای افقی مسقف‌
 5. سیلوهای افقی غیر مسقف

معیارها و استانداردهای مکانی یابی، طراحی و اجرای سیلوهای بتنی

 • جاده‌های اصلی و راه‌های دسترسی‌
 • خصوصیات ژئوتكنیكی ساختگاه ‌
 • دسترسی به آب ‌
 • دسترسی به برق دائمی و خطوط مخابراتی‌
 • تامین مصالح ساختمانی در محل‌
 • تامین ماشین آلات سنگین و پرسنل فنی‌
 • ترافیك منطقه‌
 • مطالعات هیدرولوژیكی‌
 • سهولت واردات و صادرات ‌
 • سهولت توزیع غلات‌
 • امكان توسعه آتی
 • انتخاب طرح معماری و سازه‌ای

قبل از ارایه طرح معماری و سازه‌ای نهایی می‌بایست طرح مقدماتی بر اساس شناسایی و بررسی فاكتورهای اصلی زیر ارایه شود.

 • انجام مطالعات لرزه خیزی و زمین شناسی
 • تغییر نتایج نهایی ژئو تكنیك
 • انتخاب ماشین آلالات با مشخصات هندسی كامل و استقرار اولیه ماشین آلا‌ت سیلو
 • تهیه طرح كنترل
 • بررسی نحوه تامین آب و نحوه آبرسانی و دفع فاضلاب در سیلو
 • بررسی اقتصادی و بر آورد قیمت برای گزینه بهینه
 • و…

بارگذاری

بارهای وارده بر سیلو كه باید مورد توجه قرار بگیرند شامل موارد زیر هستند.

 • بار مرده شامل وزن سازه
 • بار زنده بهره برداری و وزن ماشین آلا‌ت و تجهیزات نصب شده روی سیلو
 • فشار ناشی از مصالح ذخیره شده شامل فشار و وزن مصالح انبار شده‌، در حالت استاتیكی و اضافه فشارها ‌در هنگام پر و خالی كردن مصالح
 • بار برف
 • بار باد
 • بار زلزله
 • نیروهای حرارتی به علت محیط اطراف و مصالح گرم ذخیره شده در سیلو

بار مرده

شامل وزن سازه و تجهیزات ثابت نصب شده در سیلو است، بار مرده سازه باتوجه به وزن مخصوص مصالح به كار رفته تعیین می‌شود.

بار زنده و ماشین آلات

شامل بار بهره برداری در فضا و راهروهای ارتباطی و دسترسی بوده كهمقادیر آن برابر با مقادیر توصیه شده در مبحث ششم مقررات ملی است. وزن ماشین آلات با توجه به مشخصات ارائه شده از طرف كارخانه سازنده تعیین می‌شود كه باید ضریب ضربه مناسب برای آن در نظر گرفته شود.

آثار دما در طراحی سیلو

در طراحی سیلو ،آثار دما در هر یك از حالات زیر باید لحاظ شود‌.

 • افزایش و یا كاهش یكنواخت دما
 • كل سازه برای افزایش و كاهش دما به میزان ۳۰ درجه سانتیگراد نسبت به دمای مفروض ساخت تحلیل شود.
 • تابش یك طر فه آفتاب
 • سازه سیلو بایدبرای تابش یك طرفه آفتاب به میزان ۲۰ درجه سانتیگراد مطالعه شود.

طراحی سیلو

سیلوهای بتنی

سیلوها سازه‌های ذخیره سازی هستند که معمولاً به منظور انبار کردن ذغال‌، سیمان، غلات و دیگر مواد دانه‌ای به کار می‌روند. انباره‌ها و سیلوهای بتنی مسلح، به دلیل سهولت تعمیر و نگهداری و کیفیت معماری برتری که در مقایسه با سازه‌های ذخیره سازی فولادی دارند تقریباً توانسته‌اند جایگزین آنها بشوند. امروزه کارخانه‌های سیمان، به منظور ذخیره سیمان تولید شده همواره متقاضی سیلوهای منفرد یا کندویی هستند‌. ابداع روش بتن‌ریزی با استفاده از قالب‌های لغزان در سازه‌های بلند استوانه‌ای از جنس بتن مسلح سبب تسریع در ساخت این گونه سیلوها شده است.

در سیلوهای فلزی مساله کمانش و در سیلوهای بتنی ترک ناشی از فشار مواد‌، تنش‌های ناشی از زلزله مطرح است. بنابراین سیلو انباره ایستاده‌ای است که از آن برای ذخیره مصالح دانه‌ای استفاده می‌شود. در صورتی که ارتفاع سیلو کوچک باشد اصطلاحاً به آن بونکر گفته می‌شود.

سیلوها می‌توانند به صورت تک یا به صورت گروهی ساخته شوند. در حالت اخیر کارایی سیلوها در هنگام بهره برداری افزایش می‌یابد. در حالت گروهی مجموعه ممکن است به صورت یکپارچه یا با درز انبساط در در حد فاصل سیلوها ساخته شود.

در سیلو دیوارهای قائم در مقایسه با ابعاد جانبی بسیار بلندتر ند و در نتیجه سیلو جز سازه‌های بلند به حساب می‌آید. به تبع این امر سطح لغزش ماده دخیره شده وجوه متقابل سازه را قبل از رسیدن به سطح افقی فوقانی ماده قطع می‌کند.

طراحی سیلو های بتنی

مجموعه تاسیسات ذخیره سازی

تاسیسات ذخیره سازی عموماً از ترکیب عناصر سازه‌ای متعددی حاصل می‌شود که هر کدام از آنها از زمان ورود غله به محوطه سیلو تا خروج کامل از به نحوی وارد عمل شده و در مراحل مختلف بهره برداری وظیفه مشخصی را به عهده می‌گیرند‌. این عناصر عمدتاً به عنوان سازه‌های اصلی تلقی شده و تعداد بسیار محدودی از آنها جز ساختمان‌های جنبی محسوب می‌شوند.

سازه‌های اصلی شامل موارد زیر است.

 • کندوها و قیف داخل آنها (هوایی یا زمینی) که محل ورود غله است. در بعضی موارد از فضای موجود بین کندوها موسوم به ستاره‌ای نیز برای ذخیره غله و در نتیجه افزایش ظرفیت ذخیره سازی استفاده می‌شود.
 • چاله تخلیه و پوشش آن که کامین یا واگن حامل غله محموله خود را در چاله مزبور تخلیه نموده و از آنجا به کمک سیستم‌های انتقال مناسب به بالابر‌ها منتقل می‌شود.
 • ساختمان برجکار که محل استقرار ماشین آلات بوده و عملیات مربوط به الک کردن، توزین و … در داخل آن صورت می‌گیرد.
 • سایه بان مستقر در سقف کندوها که ماشین آلات مورد نیاز برای توزیع غله در داخل کندوهای مختلف در داخل آن نصب می‌شوند.
 • ساختمان صادرات که برای بارگیری غله ذخیره شده و تحویل آنها به شبکه حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • ساختمان‌های جنبی معمولاً نسبت به سازه‌های فوق از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند.

معیارها و استانداردهای مکان یابی، طراحی و اجرای سیلوهای بتنی

 • مکان یابی سیلوها
 • جاده‌های اصلی و راه‌های دسترسی
 • خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه
 • دسترسی به آب
 • دسترسی به برق دایمی و خطوط مخابراتی
 • تامین مصالح ساختمانی در محل
 • تامین ماشین آلات سنگین و پرسنل فنی
 • ترافیک منطقه
 • مطالعات هیدرولوژیکی و کلیماتولوژیکی منطقه
 • سهولت صادرات و واردات
 • سهولت توزیع غلات
 • امکان توسعه غلان
 • امکان توسعه آتی
 • مالکیت زمین در محل سیلو
 • هماهنگی با طرح جامع شهر با استان
 • نکات متفرقه در انتخاب محل
 • حفظ محیط زیست

انتخاب طرح معماری و سازه‌ای

قبل از اریه طح معماری و سازه‌ای نهایی باید طرح مقدماتی بر اساس شناسایی و بررسی فاکتورهای اصلی زیر تهیه شود.

 • انجام مطالعات لرزه خیزی و زمین شناسی محل
 • تغییر نتایج نهایی ژئوتکنیک
 • انتخاب ماشین آلات لازم با مشخصات فنی و هندسی کامل آنها
 • استقرار اولیه ماشین آلات در سیلو
 • تهیه طرح کنترل
 • بررسی تامین آب و نحوه آب رسانی و دفع فاضلاب در سیلو
 • بررسی اقتصادی و بر آورد قیمت برای گزینه بهینه
 • تعیین ابعاد هندسی ساختمان‌های اصلی و جنبی طرح
 • تهیه طرح محوطه
 • بررسی کامل و جامع در رابطه با مصالح مورد استفاده جهت ساختمان‌ها و تاسیسات
 • بررسی روش‌های مختلف اجرای ساختمان و پیش بینی روش مناسب با توجه به هزینه، مدت اجرا و محل اجرا

تقسیم بندی سیلوها از نظر کاربری

 • سیلوی ذخیره غلات
 • سیلوی ذخیره مواد اولیه صنعتی مثل سنگ آهن، سیمان، ذغال سنگ، کلینکر، کک و مواد مشابه
 • سیلوی ذخیره سازی آرد
 • سیلوهای اسکله‌ای برای صادرات و واردات (سیلوهای ترانزیت)

بارگذاری سیلو

بارهایی که در طراحی سیلوها باید مورد توجه قرار بگیرد شامل موارد زیر است.

 • بار مرده شامل وزن سازه
 • بار زنده بهره برداری و وزن ماشین آلات و تجهیزات نصب شده روی سیلو
 • فشار ناشی از مصالح ذخیره شده در سیلو شامل فشار و وزن مصالح انبار شده در حالت استاتیکی، اضافه فشار‌ها نسبت به بند الف در هنگام پر و خالی کردن مصالح
 • بار برف
 • بار باد
 • بار زلزله
 • نیروهای حرارتی به علت محیط اطراف و مصالح گرم ذخیره شده در سیلو

بار مرده

بار مرده شامل وزن سازه و تجهیزات ثابت نصب شده در سیلو است. بر مرده سازه با توجه به وزن مخصوص مصالح به کار رفته تعیین می‌شود‌. وزن مخصوص مصالح از آخرین ویرایش آیین نامه حداقل بارهای وارد بر ساختمان تعیین می‌شوند.

بار زنده و ماشین آلات

بار زنده شامل بارهای بهره برداری در فضا و راهروهای ارتباطی و دسترسی است که مقادیر توصیه شده در آیین نامه حداقل بارهای وارد بر ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرند.

وزن ماشین آلات با توجه به مشخصات ارائه شده از طرف کارخانه سازنده تعیین می‌شوند که باید ضریب ضربه مناسب برای آن در نظر گرفته شود.

فشار ناشی از مصالح ذخیره شده

فشار مصالح در مقابل جدار قائم سیلو و کف سیلو باید با استفاده از یکی از روش‌های معرفی شده محاسبه شود. فشار مصالح نه تنها باید در حالت استاتیکی مورد توجه قرار گیرند بلکه باید هر گونه افزایش یا کاهش فشار ناشی از پدیده‌های نظیر پر کردن، خالی کردن و قوس زدن مصالح، شکست قوس، هوادهی و تخلیه برون محور مورد توجه قرار گیرد. در سیلوهای گروهی پر و خالی بودن متناوب سیلوها باید مورد توجه قرار گیرد.

پایه‌های سیلو

ستون‌هایی که جداره سیلو و به خصوص کف سیلو را حمل می‌کنند تحت تاثیر بار زنده ناشی از مصالح ذخیره شده برقرار دارند که به مراتب بزرگتر بار مرده است. پر بودن سیلو برای یک زمان طولانی باعث ایجاد خزش در بتن پایه‌ها می‌شود. در نتیجه تنش بتن کاهش و باری که توسط فولادها حمل می‌شود، افزایش می یابد. حال اگر پس از این زمان طولانی مصالح داخل سیلو تخلیه شود با بازگشت الاستیک فولادها به علت باربرداری بتن تحت کشش قرار می‌گیرد‌. اگر تنش‌های کششی بتن از مقاومت کششی آن تجاوز نماید ترک‌های عرضی قابل توجهی در ستون ایجاد میش‌ود. اگر این ترک‌های عرضی با ترک‌های طولی ناشی از تنش پیوستگی زیاد در اثنای باربرداری توام شود وضعیت خطرناکی می‌تواند برای ستون‌ها و پایداری سیلو به وجود آید. برای جلوگیری از چنین وضعیتی توصیه می‌شود که نسبت فولادهای طولی در مقطع ستون از ۲ درصد تجاوز نکند. در صورتی که پایه‌های سیلو تحت برش و خمش ناشی از بارهای جانبی زلزله قرار گیرند باید تمامی ضوابط شکل پذیری شدید در مورد آنها اعمال شود.

شالوده سیلو

سیلوهای سازه‌های بسیار سنگینی هستند که تنش منتقله از آنها به زمین می‌توان قابل توجه باشد. لذا در هنگام طراحی شالوده باید دقت زیاد به عمل آید. در این خصوص مطالعات کامل زمین شناسی و مکانیک خاک تا عمق مناسب قویاً توصیه می‌شود. تعیین تنش مجاز باربری زمین با توجه به معیار مقاومت و نشست خاک از اهم وظایف مشاور خاک است.

از عوامل مهمی که می توان باعث خرابی کلی فونداسیون سیلو شود بارگذاری نامتقارن یک مجموعه سیلوهای گروهی است. بنابراین علاوه بر عوامل طراحی برنامه بهره برداری از سیلوها نیز می‌توان در ناپایداری فونداسیون سیلو دخیل باشد در نتیجه ملاحظه می‌شود که بار گذاری‌های نامتقارن باید در برنامه کنترل شالوده سیلوها قرار گیرد.

نشست زیاد مجموعه اصلی سیلو نیز می‌تواند باعث کج شدن ساختمان‌های جنبی که فشار منتقله آنها به زمین و در نتیجه نشست آنها به مراتب کوچکتر از مجموعه اصلی است، شود.

در حالت گروهی شالوده سیلو‌ها به صورت یک دال یکپارچه صلب با ضخامت زیاد است. که برای ترکیبات مختلف پر و خالی بودن سیلو و همچنین نیروی جانبی زلزله باید تنش‌های فشاری و همچنین واژگونی آن کنترل شود.

در صورتی که مقاومت زمین کم باشد باید از شالوده‌های شمعی استفاده نمود. در این حالت نیز باید یک دال یکپارچه به عنوان کلاهک شمع‌ها اجرا شود.

دسته کردن میلگردها

در سیلوها و بونکرها میلگردهای افقی را نمی توان به صورت دوتایی یا سه تایی دسته کرد.

تعداد سفره های میلگرد

در صورتی که ضخامت جدار مساوی یا بزرگتر از ۲۵۰ میلیمتر باشد هم میلگردهای افقی و هم میلگردهای قائم باید در دو سفره قرار داده شوند. ضخامت های کوچکتر وقتی که از یک سفره میلگرد استفاده می شود این سفره باید نزدیکتر به سطح خارجی قرار داده شود.

بازشوها در ناحیه تحت فشار داخلی

لااقل ۶۰ درصد میلگردهای افقی قطع شده توسط بازشو، باید در بالای بازشو و به همین باید مقدار در پایین بازشو قرار داده شود. حداقل ۵۰ درصد میلکردهای قائم قطع شده توسط بازشو، باید در هر طرف بازشو قرار داده شود. به علاوه در هر طرف بازشو نواری به عرض چهار برابر ضخامت جدار لازم است به صورت یک ستون با طول آزادی به اندازه ارتفاه بازشو کنترل شود. این ستون بار قائم سهم خودش به علاوه نصف بار دیوار را که در بالای بازشو و در ارتفاعی مساوی عرض بازشو به وجود می‌آید، حمل می‌کند. به علاوه لازم است در گوشه‌های باز شو میلگردهای ۴۵ درجه برای جلوگیری از ترک‌های قطری تعبیه شود. همچنین در مناطق زلزله خیز به خاطر رعایت مسائل شکل پذیری توصیه می‌شوذ که میلگردهای قائم و افقی تعبیه شده در لبه‌های افقی و قائم سوراخ توسط حلقه‌هایی (خاموت‌های بسته) با فواصلی نه بیشتر از ۴ برابر قطر میلگردهای تقویتی دورگیری شوند.

بازشوها در ناحیه بدون فشار داخلی

مقدار میلگردهای افقی اضافه شده در بالا و پایین بازشو، نباید کمتر از میلگردهای افقی قطع شده در عرضی معادل نصف عرض بازشو باشد (توصیه می‌شود این مقدار کمتر از نصف کل میلگردهای قطع شده در ارتفاع نباشد) دیوارهای بالا و پایین بازشو باید برای حمل تمام بارهای قائم وارد بر دیوار در بالا و پایین بازشو طراحی شوند.

میلگردهای قائم در لبه های قائم بازشو بر اساس روشی محاسبه می‌شود که برای بازشوها در ناحیه فشاری ذکر شد.

برای این بازشوها نیز تعبیه میلگردهای ۴۵ درجه در گوشه و دورگیری میلگردهای تقویتی توسط خاموت بسته توصیه می‌شود.

بازشوها با فواصل کم

در غالب موارد به خصوص در نواحی بدون فشار داخلی واقع در پای سیلو لازم می‌شود بازشوهایی با فواصل کم تعبیه شود. حداقل فاصله بین دو بازشو در واقع عرض باقیمانده در حد فاصل دو بازشو، نباید کمتر از ۳ برابر ضخامت دیوار باشد. این دیوارها همانند ستون‌هایی در مقابل تمامی نیروهای قائم و زلزله طراحی شده و ضوابط شکل پذیری زیاد در خصوص آنها اعمال می‌شود.

حداقل فاصله بین میلگردهای افقی

حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای افقی در نواحی بدون وصله ۵۰ میلیمتر است. هنچنین در حالتی که جدار سیلو توسط قالب‌های لغزندهاجرا می‌شود فواصل میلگردها باید به قدر کافی بزرگ باشد تا امکان نصب آنها همراه با صعود قالب باشد.

طول وصله

طول وصله میلگردهای افقی جدار سیلو در ناحیه تحت فشار داخلی در صورتی که اجرا با استفاده از قالب‌های لغزنده انجام شود نباید کمتر از مقادیر زیر باشد.

برای سیلوهای غیر دایروی با وصله‌های غیر مرحله‌ای مساوی با طول وصله محاسبه شده است.

برای سیلوهای دایروی با وصله‌های مرحله‌ای و نظارت دائم مساوی با طول مهاری به علاوه ۱۵۰ میلیمتر در محاسبه طول وصله وقتی که از قالب‌های لغزنده استفاده شود، میلگردهای افقی، تحتانی فرض می‌شوند و در صورتی که از قالب‌های معمولی استفاده شود میلگردهای افقی‌، فوقانی فرض می‌شوند یعنی در محاسبه طول مهاری ضریب ۱/۴ بر  آنها اعمال می‌شود. پوشش بتن روی میلگردها در محل وصله نباید کمتر از مقادیر توصیه شده طبق آیین نامه آبا و نه کمتر از ۲۵ میلیمتر برای دیوارهای داخلی باشد.

وقتی که بتن در امتداد عمود بر میلگردهای افقی تحت کشش باشد در محل وصله باید میلگردهای قائم برای جلوگیری از ترک‌های افقی تعبیه شود.

در سیلوهای دایروی، وصله میلگردها چه افقی و چه قائم باید به صورت مرحله‌ای باشد. یعنی در یک مقطع نمی‌توان تمام میلگردها را با هم وصله کرد. در منطقه تحت فشار داخلی برای میلگردهای حلقوی در هر یک متر ارتفاع فقط میتوان یک میلگرد وصله کرد و برای میلگردهای قائم وصله باید دو در میان باشد.

قرار گیری آرماتور

در صورتی که جدار سیلو فقط یک سفره آرماتور داشته باشد محل قرار گیری آن نزدیکتر به سطح خارجی است.

درزهای اجرایی

بتن ریزی و اجرای جدار سیلو باید پیوسته و بدون درز اجرایی باشد مگر اینکه محل درز اجرایی در نقشه‌های اجرایی نشان داده شده باشد.

یکی از مشکلاتی که در مسیر متقاضیان بخش خصوصی احداث سیلوهای ذخیره غلات است، مسیر و روند این پروسه از آغاز تصمیم گیری تا رسیدن به مرحله احداث و بهره برداری از پروژه می باشد. بارها دیده شده که به دلیل جابجائی طی مسیر به علت ناآگاهی از مسیر صحیح، کارفرمایان با مشکلاتی نظیر: اتلاف وقت، پرداخت هزینه های غیر ضروری و سردرگمی در روند اجرای کار مواجه گشته اند. در این مقاله سعی می شود تا حد امکان، چگونگی مراحل اجرای کار از مرحله اتخاذ تصمیم به احداث سیلو تا بهره برداری از آن به اختصار توضیح داده شود. این مراحل به صورت زیر می باشند:

اتخاذ تصمیم نهایی احداث سیلو
تهیه مجوزهای لازم
تعیین زمین مورد نظر جهت احداث سیلو
اخذ تائیدیه از مراجع قانونی در مورد احداث سیلو در زمین انتخاب شده
تعیین ظرفیت مورد نیاز هر کندو
جانمایی اولیه سیلوها و ساختمان های جانبی مجموعه، سپس اصلاح آرایش و تعداد کندوها
انجام آزمایش مکانیک خاک
طراحی سازه سیلوها اعم از سیلوهای بتنی یا فلزی
تعیین شرکت(های) تولید کننده ماشین آلات مکانیکی نقل و انتقال مورد نیاز
اجرای پروژه
نصب ماشین آلات
تست و بهره برداری
1. اتخاذ تصمیم نهایی احداث سیلو
کارفرمایان ممکن است به دلایل مختلفی تصمیم به احداث سیلو بگیرند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

در مجاورت کارخانه آرد در حال بهره بهره برداری
جهت ذخیره سازی گندم
در بنادر برای ذخیره سازی غلات وارداتی یا صادراتی
2. تهیه مجوزهای لازم
اولین گام پس از اتخاذ تصمیم اولیه برای احداث سیلوی ذخیره غلات، اخذ مجوزهای اولیه در این رابطه از مراجع ذیصلاح از جمله وزارت بازرگانی، اداره غلات، استانداری و وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و … است. (لازم به توضیح است که باتوجه به هدف از احداث سیلو و محل اجرای پروژه مراکز و مراجع مورد نیاز برای صدور مجوز متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اجرای سیلو در بنادر، نیازمند به اخذ مجوز از سازمان بنادر نیز دارد که در سایر مناطق نیازی به این مجوز نمی باشد.)

3. تعیین زمین مورد نظر جهت احداث سیلو
این مرحله ممکن است به صورت های زیر انجام گردد:

تعیین بخشی از زمین کارخانه آرد در احداث یا بهره برداری شده
تهیه زمین در محدود خارج از شهر و در منطقه گندم خیز از وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و … یا خرید زمین در این منطقه از اشخاص حقیق
4. اخذ تائیدیه از مراجع قانونی در مورد احداث سیلو در زمین انتخاب شده
پس از تعیین زمین مورد نظر، اقدام به اخذ تائیدیه های مورد نیاز از جمله مجوز کاربری زمین مورد نظر نیاز است.

5. تعیین ظرفیت مورد نیاز هر کندو
یکی از پارامترهای تعیین کننده ظرفیت هر کندو، ظرفیت کل سیلوی مورد نظر است که با توجه به ظرفیت هر کندو، حداقل تعداد کندوی مورد نظر و هزینه احداث پروژه تعیین می شود. برای مثال: احداث یک سیلوی پنجاه هزار تنی می تواند شامل 5 کندوی 10000 تنی یا 6 کندوی 8250 تنی، 8 کندوی 6250 تنی، 10 کندوی 5000 تنی و … باشد. در هر حال توصیه می شود تعداد کندوهای احداث شده (مخصوصاً در مناطق داخلی و غیر از بنادر) در هر پروژه کم تر از 4 عدد و ظرفیت هر کندو کم تراز 750 تن نباشد.

یکی دیگر از پارامترهای تعیین کننده برای ظرفیت هر کندو، ابعاد و مساحت کل زمین محل اجرای پروژه است. برای مثال ممکن است که زمین درنظر گرفته شده برای احداث سیلوی با ظرفیت کل 50 هزار تنی، ساخت بیش از 6 کندو میسر نباشد. و لذا ظرفیت 250

محل احداث پروژه و نوع کاربری آن، نقش موثری در تعیین ظرفیت هر کندو خواهند داشت. برای مثال با توجه به ظرفیت کشتی های حمل غلات، ظرفیت بیش تر از 4 هزار تن در بنادر شمالی کشور توجیه پذیر نیست. ولی در بنادر جنوبی، با توجه به پهلوگیری کشتی های با ظرفیت 20 الی 50 هزار تنی، احداث کندوهایی با ظرفیت تا 10 هزارتن و حتی بالاتر، توجیه اقتصادی دارد. در نواحی مرکزی نیز نوع آب و هوا و کاربری پروژه در تعیین ظرفیت هر کندو موثر خواهد بود.

6. جانمایی اولیه سیلوها و ساختمان های جانبی مجموعه، سپس اصلاح آرایش و تعداد کندوها
هم زمان با تعیین ظرفیت و تعداد کندوها باید نسبت به جانمایی اولیه سیلوها و ساختمان های جانبی و اصلاح آرایش و تعداد کندوها اقدام شود.

7. انجام آزمایش مکانیک خاک
برای تعیین نوع فونداسیون، ابعاد هر کندو و طراحی سازه سیلوها، دارا بودن نتایج آزمایش مکانیک خاک و مطالعات ژئوتکنیک محل احداث سیلو ضروری است. متاسفانه در برخی موارد احداث سیلو بدون انجام این مطالعات، موجبات تحمیل هزینه ها و خسارات جبران ناپذیری را فراهم آورده است.

8. طراحی سازه سیلوها (اعم از بتنی یا فلزی)
قدم بعدی در این مسیر، طراحی سازه ها بر مبنای اطلاعات بدست آمده از آزمایش مکانیک خاک و بر اساس آئین نامه های معتبر داخلی و بین المللی است.

9. تعیین شرکت (های) تولید کننده ماشین آلات نقل و انتقال مورد نیاز
با توجه به تفاوت ماشین آلات نقل و انتقال تولیدی شرکت های مختلف و با ظرفیت های مختلف، بهتر است پیش از اقدام به اجرای پروژه، شرکت مورد نظر برای تهیه ماشین آلات تعیین و با نظر کارشناسان همان شرکت، اصلاحات مورد نیاز در نقشه های اجرائی اعمال شود.

10. اجرای پروژه

11. نصب ماشین آلات

12. تست و بهره برداری
برای جلوگیری از آسیب دیدن پروژه و سازه های احداث شده لازم است که پر کردن سیلوها در مرحله اول بهره برداری به تناوت و همزمان با هم صورت گیرد و بدیهی است که در مراحل بعدی بهره برداری نیاز به رعایت این همزمانی جهت پر کردن کندوها، نمی باشد.

مقایسه سیلوهای بتنی و فلزی

با توجه به مشکلات کارفرمایان محترم در تصمیم گیری برای نوع و نحوه اجرای سیلوهای ذخیره گندم مقایسه ای میان دو نوع سیلوی متداول (بدنه فلزی و بدنه بتنی) جهت تصمیم گیری بهتر به شرح زیر ارائه می گردد.

این مقایسه شامل موارد زیر را شامل می شود:

 

 • هزینه های تهیه مصالح و اجرا
 • مشکلات اجرایی
 • مدت زمان اجرا
 • پایداری در برابر بارهای جانبی و نشست های نامتقارن
 • هزینه های جاری
 • طول عمر

  سیلو بتنی ام پیکو

  1- مقایسه هزینه ای

هرچند در سالهای گذشته و قبل از افزایش حدود سه برابری قیمت ارز هزینه تمام شده سیلوهای فلزی کمتر از سیلوهای بتنی بود، ولی در حال حاضر و بخصوص  با کاهش قیمت آرماتور نه تنها این اختلاف از بین رفته بلکه در مواردی هم هزینه های تمام شده سیلوهای بدنه بتنی پایین تر از بدنه فلزی می شود.شایان ذکر است شیوه  درست و صحیح طراحی تخصصی سیلوهای بتنی که بارعایت آیین نامه های مربوطه و ضرایب اطمینان لازم باشد نیز نقش موثری در مقادیر بهینه آرماتور و  بتن و دستمزد های اجرا دارد.

 

2- مشکلات اجرایی

یکی از مواردی که موجب نگرانی کارفرمایان نسبت به اجرای سیلوی بتنی می شود، مشکلات اجرای این نوع سازه است.
نیاز به تجهیزات خاص از جمله تاور و یا جرثقیل سنگین و لزوم کار شبانه روزی در مدت حرکت قالب لغزان از جمله مشکلاتی است که در مورد سیلوهای فلزی وجود ندارد اما در اجرای سیلوهای فلزی نیز مواردی از جمله مرحله مونتاژ سقف و نصب راهروهای بالای سیلوها نیاز به جرثقیل الزامی می باشد. همچنین در صورت وزش باد شدید خطر جابجایی و از بین رفتن بدنه فلزی در حال نصب کاملا محرز بوده و این مشکل تا کنون در چندین پروژه در حال نصب بدنه فلزی در کشور رخ داده است.

 

3-  مدت زمان اجرا

از آنجا که زمان اجرای سیلوی بتنی به عوامل مختلفی مربوط میشود میتوان با مدیریت کارآمد و صحیح و مجهز بودن اکیپ اجرا به پیشرفته ترین وسایل مربوطه این زمان را درمواقعی حتی به کمتر از زمان اجرا و نصب سیلوی فلزی رساند. با فرض ایده ال بودن شرایط برای بالا رفتن یک دیواره 20 متری بتنی زمانی در حدود 4 تا 6 روزبسته به قطر کندو لازم است که با توجه به حدود 10 روز زمان مونتاژ و دمونتاژ قالب لغزان بدنه ، کل زمان اجرای دیواره بتنی با ارتفاع 20 متر 15 روز در نظر گرفته میشود که کمتر یا برابر با سیلوی فلزی است. یکی از پارامترهای زمانبر در اکثر سیلوهای فلزی وارد کردن بدنه فلزی از تولید کننده خارجی است که این مورد در سیلوهای بتنی موضوعیت ندارد. در سیلوهای فلزی نصب بدنه معمولا پس از ورود تمام قطعات سقف و بدنه فلزی شروع می شود ولی در سیلوهای بتنی امکان شروع اجرای بدنه بتنی پس از پایان اولین فونداسیون وجود دارد.

 

4 – کیفیت و هزینه های نگهداری غلات

از جمله مشکلاتی که درمناطق گرم و خشک برای نگهداری غلات پیش میاید آسیب دیدن غلاتیاست که در اثر مجاورت با بدنه فلزی داغ سیلوها آسیب دیده وکیفیت خودرا ازدست میدهند و باهوادهی دایم نیز نمیتوان از بروز آن جلوگیری کرد در صورتیکه در سیلوهای بتنی به دلیل دیواره بتنی حدودا 30 سانتی با تخلخل لازم که به صورت دیواره عایق عمل میکند این پدیده از بین رفته و در مواردی با کمترین زمان هوادهی میتوان به بهترین کیفیت رسید . درمناطق گرم و مرطوب علاوه بر نیاز به هوادهی دایم در سیلوهای فلزی به دلیل رطوبت و تعرق غلات انبار شده شاهد معایب دیگری برای غلا ت میشویم که در اثر رطوبت بالا و تعریق پیش میاید در صورتیکه در سیلوهای بتنی در صد بالایی از این رطوبت جذب بدنه بتنی شده و از فضای محصور داخل سیلو خارج می شود.

 

5 –  پایداری سازه در برابر نیروهای جانبی

یکی از مهمترین برتری های سیلوهای بتنی نسبت به سیلوهای فلزی و بخصوص در مناطق زلزله خیز مثل اکثر نقاط ایران مقاومت بالای این نوع سیلو در برابر نیروهای جانبی وارد به سازه از جمله نیروی زلزله است در حالی که بدنه سیلوهای فلزی پایداری کمی در برابر نیروهای جانبی دارند. درمورد سیلوهای بتنی ضخامت جداره و مقاومت آن در برابر خمش برای مقابله با این نیروها طراحی می شوند و کاملا در برابر نیروهای جانبی پایدار خواهند بود.

 

6 –   پایداری در برابر نشست های نا متقارن

به علت همجواری سیلوها با یکدیگر و امکان پر و خالی شدن هرکدام از کندوها به تناوب، همیشه امکان نشست نا متقارن فونداسیون سیلوها وجود دارد و با توجه به سطح زیاد کندو برای کنترل این نشست توسط مقاومت خمشی فونداسیون ضخامت و در نتیجه هزینه اجرای فونداسیون به شدت بالا می رود . بنابراین بدنه سیلوهای فلزی در برابر این نشست خیلی آسیب پذیرند ولی در سیلوهای بتنی به علت یکپارچگی بدنه و فونداسیون در صورت وقوع چنین نشستی سختی بالای بدنه بتن از تغییر حالت سیلو و ایجاد خسارت جلوگیری می کند.

 

7 –   هزینه های جاری

1-7) هوادهی
در سیلوهای بتنی به دلیل ضخامت جداره (حدود 30 سانتیمتر) و تخلخل نسبی بتن ، بدنه سیلوبصورت لایه عایق حرارت عمل می کند به طوری که تجربه نشان می دهد که در برخی از گرمترین روزهای سال که مدت هوادهی لازم در سیلوهای فلزی به بیش از 6 ساعت در روز می رسد در سیلوهای بتنی نیاز به هوادهی وجود ندارد و یا کمتر از یک ساعت در روز محدود می شود.

2-7) تخلیه سریع و جابجایی احتمالی
جابجایی احتمالی مورد نیاز برای جلوگیری از فاسد شدن غلات و تخلیه از بغل درسیلوهابه این صورت انجام میگیرد که با ایجاد یک باز شو در ترازهای پایینی (حدود ارتفاع 6 متری) امکان تخلیه مواد داخل سیلو که در تراز بالاتر از این باز شو قرار دارند به صورت ثقلی و بدون نیاز به تجهیزات نقل و انتقال انجام میگیرد این کار در سیلوهای فلزی همواره با خطر تغییر حالت بدنه و احتمال تخریب آن همراه است در حالی که بدنه سیلوهای بتنی به راحتی نیروهای جانبی ناشی از این عمل را تحمل می کنند و این صرفه جویی در زمان تخلیه بدون نیاز به برق برای موارد ضروری را ایجاد می کند.

  سیلو بتن ذخیره گندم قالب های  

8 –   طول عمر سازه

طول عمر مفید سیلوهای با بدنه فلزی بین 20 تا 40 سال برآورد می شود در حالی که برای سیلوهای با بدنه بتنی طول عمر طولانی تر و حتی تا 100 سال هم پیش بینی می شود.

 

9 –   نوسانات ارزی

در سیلوهای بتنی درصد کمتری از هزینه ها با نوسانات ارزی تغییر می کند و علاوه بر صرفه جویی در ذخایر ارزی کشور و عدم خروج ارز ریسک کمتری برای تامین کننده منابع مالی وجود دارد.

 

10 –   اولویت سازمان غله

موارد ذکر شده به خصوص کیفیت گندم و آرد حاصله در سیلوهای بتنی و خارج نشدن ارز از کشور برخی از مسولان را برآن داشته تا علاوه بر تشویق افراد به ساخت سیلوی بتنی هنگام اجاره کردن سیلو ها برای نگهداری گندم دولتی سیلوهای بتنی را در اولویت قرار دهند.

 

هزینه ساخت سیلوی بتنی گندم

یکی از مهم ترین سئوالات مطرح شده توسط کارفرمایان متقاضی احداث سیلوی بتنی ذخیره گندم و غلات چگونگی برآورد هزینه است. در متن پیش رو سعی بر آن است که تا حد ممکن نحوه برآورد و تفکیک هزینه های احداث سیلوی بتنی و به طور خاص سیلوی گندم توضیح داده شود. هزینه ساخت سیلوهای بتنی گندم به عوامل مختلف بستگی دارد که برخی از این عوامل به شرح زیر می باشد:
– مقاومت خاک محل اجرای پروژه
– ظرفیت کل سیلوی مورد نظر
– ظرفیت هر کندو (تعداد کندوهای مجموعه سیلو)
– ابعاد هر کندو (قطر و ارتفاع)
– قیمت مصالح (آرماتور و بتن) در منطقه و زمان اجرای پروژه
– ظرفیت و برند مورد نظر ماشین آلات

مقاومت خاک محل اجرای پروژه
مقاومت خاک محل اجرای پروژه در هزینه های خاکبرداری و اجرای فونداسیون تاثیر مستقیم دارد به صورتی که در زمین های با مقاومت بالا امکان اجرای فونداسیون رینگی با هزینه بسیار پایین هم وجود دارد ولی با کاهش مقاومت، نوع فونداسیون از رینگی به گسترده تغییر پیدا می‌کند که هزینه بیشتری را در پی خواهد داشت و همچنین در صورت مقاومت بسیار پایین (کمتر از 2^1.5kg/cm) علاوه بر فونداسیون گسترده نیاز به تحکیم زمین نیز خواهد بود.

ظرفیت کل سیلوی مورد نظر
با توجه به نیاز به تجهیز کارگاه و تامین برخی وسایل غیر قابل اجتناب (از جمله ساخت قالب، حمل و نصب تاورکرین، تامین وسایل مکانیکی و هیدرولیکی مورد نیاز قالب لغزان) برای هر پروژه، بدیهی است هرچه پروژه بزرگ تر باشد این هزینه ها بر روی کل پروژه سرشکن می شود.

ظرفیت هر کندو (تعداد کندوهای مجموعه سیلو)
هر چه ظرفیت کندوهای یک پروژه افزایش یابد (تعداد کندوها کاهش یابد) هزینه واحد ظرفیت سیلوها کاهش پیدا می‌کند. برای مثال در صورت اجرای یک پروژه ۵۰ هزار تنی به صورت ۵ کندوی ۱۰ هزار تنی هزینه کل پروژه نسبت به پروژه مشابه با ۱۰ کندوی ۵ هزار تنی بیش تر از ۲۰درصد کاهش می یابد.
بدیهی است که ظرفیت هر کندو در سیلوهای گندم وابسته به عوامل مختلفی از جمله انواع گندم، مدت نگهداری و مقدار هر نوع گندم دارد. به صورت کلی اجرای کم تر از 4 کندو در هر پروژه و کندوهای با ظرفیت بیش تر از 10 هزار تن، توصیه نمی شود.

ابعاد هر کندو (قطر و ارتفاع)
بیش ترین حجم یک استوانه با سطح دیواره ثابت وقتی بدست می‌آید که قطر با ارتفاع برابر باشد ولی در برخی از موارد به دلایلی نظیر کمبود فضا در محل اجرای پروژه، تامین زیبایی و کاربری مناسب تر برای پروژه ممکن است این تعادل به هم خورده و در نتیجه هزینه پروژه افزایش یابد.
برای مثال هزینه اجرای یک کندوی ۵ هزار تنی با قطر 18 و ارتفاع ۲۳ متر حدود ۵ درصد بیش تر از کندوی ۵ هزار تنی با قطر ۱۹.۵ و ارتفاع ۱۹.۵ متر خواهد بود.

قیمت مصالح (آرماتور و بتن) در منطقه و زمان اجرای پروژه
با توجه به این که حدود 30 الی 40 درصد هزینه های احداث یک سیلوی گندم را مصالح از جمله آرماتور و بتن تشکیلی می دهند، قیمت مصالح و زمان اجرای پروژه می تواند تاثیر چشم گیری بر قیمت تمام شده کل پروژه داشته باشد.

ظرفیت و برند مورد نظر ماشین آلات
ظرفیت خطوط نقل و انتقال، تعداد خطوط مورد نظر و برند ماشین آلات مورد نظر کارفرما می تواند هزینه تجهیزات مکانیکی و برقی را تا بیش از ۲ برابر تغییر دهد.
برای مثال استفاده از یک خط انتقال ۱۰۰ تن در ساعت با تجهیزات تولید داخل هزینه ای کمتر از یک خط انتقال ۲۰۰ تن یا دو خط ۱۰۰ تن با تجهیزات اروپایی خواهد داشت.

تقسیم بندی هزینه ها
به طور کلی هزینه های تمام شده یک سیلوی بتنی به صورت زیر قابل دسته بندی است.

– هزینه تامین مصالح ۴۰-۳۰ درصد کل
– هزینه های اجرای پروژه ۵۰-۴۰ درصد کل
– هزینه ماشین آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی ۴۰-۲۰ درصد کل


 منبع

تهیه و تنظیم شده توسط واحد سازه
شرکت فنی مهندسی “نوفن تحکیم”هیچ مطلبی یافت نشد