زمینه فعالیت

- تولید انواع گریتینگ فلزی

- تولید گریتینگ کامپوزیت

- تولید انواع قالب بتن قالب خاص

- تولید ماشین آلات CNC

قالب بتن تونل

قالب تونل

شرکت ام پیکو جهت اجرای انواع تونل های آب، راه، فاضلاب، راه آهن ها لاینینگ  و … از انواع قالب بتن تونل استفاده میگردد که با توجه به نوع کاربردی تونل به شکل مقاطع مختلف از جمله دایره ای شکل، نعل اسبی، بیضی شکل، نیم دایره و شکل های گوناگون متناسب با عناصر منابع طبیعی تولید میگردد.

قالب بتن های تونلی ام پیکو به صورت دو مدل کلی لاینینگ و سگمنت تولید میشوند با بهترین کیفیت و استاندارد های بین المللی.

قالب بتن تونل از دو جزء اصلی پوسته و ارابه تشکیل شده است. پوسته از سگمنت هائی تشکیل شده است که معمولاً عرض آن ها 1/5 متر میباشد. قالب بتن دال قوسی تونل، قالب بتن تاج و قالب های جداره دیواره، گلبرگ های قالب نامیده پوسته بر روی ارابه سوار میشود.
ارابه بر روی ریل در جهت طولی تونل حرکت مینماید و امکان بتن ریزی در مراحل بعدی را فراهم میسازد. با توجه به مکانیزم باز و بسته شدن قالب بتن های تونل میتوان آن را به دو گروه تقسیم بندی نمود:
1.قالب های هیدرولیکی
2.قالب های مکانیکی

قالب بتن تونل


در قالب های هیدرولیکی باز و بسته شدن سگمنت های قالب بتن با استفاده از جکهای هیدرولیکی و در قالب های مکانیکی با استفاده از جکهای دستی یا روغنی انجام میپذیرد. به دلیل سنگین بودن سگمنتها معمولاً در مقاطع بزرگ از سیستم هیدرولیک استفاده میگردد. جک هیدرولیکی به کار رفته در پایه های ارابه امکان تنظیم قالب بتن در موقعیت مورد نظر و همچنین نشست و جداسازی قالب را پس از بتن ریزی فراهم میسازد. همچنین جهت باز و بسته کردن گلبرگ ها از جک های هیدرولیکی استفاده میگردد. در مقاطع کوچک به دلیل صرفه اقتصادی و فضای محدود از سیستم های مکانیکی استفاده میگردد.
پس از هر مرحله بتن ریزی، ابتدا گلبرگها توسط جک های کناری جمع شده و سپس مجموعه پوسته توسط جکهای پایه نشست مینماید. ارابه با حرکت بر روی ریل به موقعیت جدید انتقال میابد و پس از روغن کاری ورق رویه به جهت سهولت در جداسازی قالب تونل  از بتن، در ارتفاع مورد نظر تنظیم میگردد.

قالب تونل ام پیکو بتنی

قالب بتن تونل باید به گونه ای ساخته شود که در اثر تکرار استفاده از آن کارائی خود را از دست ندهد. سهولت در امر باز و بسته کردن و جابجائی طولی و عرضی از دیگر ویژگی های قالب تونل میباشد.
چرخ های خود کششی و یا مکانیکی به کار رفته در ارابه حرکت قالب تونل  بر روی ریل ها و پیش روی قالب جهت بتن ریزی مرحله بعد را فراهم میسازد. طول قالب بتن چیست عمدتاً 6، 9 و یا 12 متر میباشد که از اتصال سگمنت ها و ارابه توسط پیچ و مهره تشکیل میگردد.
طراحی و محاسبات قالب تونل با توجه به فشار وارد بر جداره قالب بر اساس شرایط گوناگون از جمله قطر تونل، ضخامت بتن، محدودیت های اجرائی، عبور و مرور وسایل نقلیه مورد نیاز، شکل مقطع و سایر عوامل صورت میپذیرد. شرکت ام پیکو  توسط کارشناسان مجرب طراحی و اجرا و با به کار گیری نرم افزارهای روز دنیا اقدام به تولید قالب های تونل مینماید.

طراحی قالب تونل بتن به کمک نرم افزار ام پیکو

Tunnel forms system
Tunnel forms system are used for lining channels, shafts and deviational tunnels. Tulle-shaped forms , in terms of assembling and disassembling are categorized in two parts:1-hydraulic 2-mechanical . in hydraulic , assembling and disassembling segments of form is carried out through using hydraulic jack while in mechanical , it is carried out through using manual or hydraulic jacks.

قالب تونل ها لاینینگ های بتنی

Pic Tunnel

A tunnel is an underground passageway, dug through the surrounding soil/earth/rock and enclosed except for entrance and exit, commonly at each end. A pipeline is not a tunnel, though some recent tunnels have used immersed tube construction techniques rather than traditional tunnel boring methods.

قالب تونل فلزی بتن ریزی اجرایی ام پیکو

A tunnel may be for foot or vehicular road traffic, for rail traffic, or for a canal. The central portions of a rapid transit network are usually in tunnel. Some tunnels are aqueducts to supply water for consumption or for hydroelectric stations or are sewers. Utility tunnels are used for routing steam, chilled water, electrical power or telecommunication cables, as well as connecting buildings for convenient passage of people and equipment.

Secret tunnels are built for military purposes, or by civilians for smuggling of weapons, contraband, or people. Special tunnels, such as wildlife crossings, are built to allow wildlife to cross human-made barriers safely. Tunnels can be connected together in tunnel networks.

قالب تونلی قوسی قطار ام پیکو

 Kandovan Tunnel

  The Karaj – Chalous road starts in the middle of Karaj and after crossing the Alborz mountain chain, it reaches Chalous city and the Caspian sea side. At the time of constructing the Chalous road there was no other solution but to excavate a tunnel through the mountain otherwise one had to go round it. On 11th of May 1935 the first dynamite was used to create an opening from where workers continued digging with pick and chip-axes. The construction of this 1884 m long, 5.5 m wide, and 6 m high tunnel took three years and was inaugurated on 17th of May 1938.

In 1995 it was suggested to widen the road for bi-directional traffic. However due to the presence of ground water, and weakening of the rock and soil mass over the years, works progressed slowly when the old rock cover of the tunnel was removed and several collapses occurred. This project was completed after seven years in 2002. 

تونل کندوان

  The southern portal and inside the Kandovan Tunnel after widening

 

   Tehran – North Expressway

  The Tehran – North Expressway is part of the north – south corridor that connects countries of southeast Asia with Europe via Iran and its northern neighbours . This expressway shortens the distance from Tehran to the city of Chalous at the Caspian sea from 200 km to 121km and the travelling time from 4.5 to 1.5 hours.

  The route includes 137 tunnels with a total length of 45 km in each direction (90 km all together). Ten of these tunnels have a length of more than 1 km. The longest tunnels in this route are the Taloun twin tunnels with a length of 5000 m in each direction and the Alborz twin tunnels which are 6300 m long in each direction.

  The Taloun pilot tunnel is excavated using the drill and blast method and following the rules of NATM. The excavated rocks consisted mainly of Tuffs from Karaj formation. The Alborz pilot tunnel is the longest tunnel of the route and is excavated by TBM with a diameter of 5.2 m. The main tunnels will be excavated by drill and blast method.

تونل کرج خرم آباد پل زال

The TBM machine at the beginning of the Alborz pilot tunnel

    Khoramabad – Pol -e- Zal Expressway

  The existing Khoramabad – Pol -e- Zal road with a length of 165 km is an important part of the north – south corridor. The route passes through mountains and difficult terrain of the Zagros mountain chain and ends near Pol -e- Zal ( Zal -Bridge in Farsi) almost 55 km away from Andimeshk city in Khuzestan province and is connected to the Khoramabad – Andimeshk expressway by a crossing. The length of this expressway is 104 km and consists of 25 km of twin tunnels which were excavated by drill and blast method, 14 special bridges and 270 simple bridges.

تونل خرم آباد اتوبان آزاد راه

Twin tunnels in  Khoramabad – Pol -e- Zal Expressway

انجمن تونل ایران

Iranian Tunneling Association

سیستم قالب های تونلی لارج پنل
سیستم موسوم به تونلی، یکی از روش های مورد استفاده برای اجرای ساختمان با سیستم دیوار باربر و سقف بتن مسلح است. از آنجا که اجرای قالب بندی سقف و دیوار به صورت سلولی و هم زمان انجام می شود، این سیستم به نام تونلی مرسوم است.

قالب تونل لارج پنل

MPCoMPCo
شنبه 8 دی 1397 - 14:47