استاندارد پوشش های روی گالوانیزه گرم

MPCo چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 15:49
استاندارد پوشش های روی گالوانیزه گرم
پوشش های روی – راهنماها و توصیه هایی جهت حفاظت از خوردگی آهن و فولاد در ساختمان ها
قسمت 2: گالوانیزه غوطه وری گرم

Zinc coatings- Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structure Part2: Hot dip galvanizig